Framtíðin

Stefna umhverfisvottunarverkefnis EarthCheck á Snæfellsnesi er sterk. Markmið næstu mánaða og ára miða að því að gera enn betur í umhverfis- og samfélagsmálum með aðstoð vottunarkerfisins. Unnið verður í átt að enn sjálfbærara samfélagi meðal annars með eftirfarandi markmið í huga, auk ýmissa annarra sem ekki verða hér upp talin:

  • Að orkunotkun á hvern íbúa á svæðinu verði sem minnst, að orkunýting verði eins góð og kostur er, að hlutfall endurnýjanlega orkugjafa verði sem hæst og að íbúar, fyrirtæki og opinberir aðilar verði meðvitaðir um leiðir til orkusparnaðar og beiti þeim eftir föngum.
  • Að sérstæð og viðkvæm náttúra Snæfellsness verði vernduð með friðun og öðrum fyrirbyggjandi aðgerðum, um leið og heimamönnum og ferðamönnum er sköpuð aðstaða til að upplifa þessa náttúru.
  • Að á Snæfellsnesi sé rekin öflug ferðaþjónusta í sátt við umhverfi og samfélag. Vilji og metnaður ferðaþjónustufyrirtækja á þessu sviði sé staðfestur með óháðri vottun.
  • Að á Snæfellsnesi sé unnið eftir sameiginlegu heildarskipulagi um nýtingu svæðisins til ferðaþjónustu.
  • Að Snæfellsnes verði vörumerki sem þekkt er fyrir tengsl sín við sjálfbæra ferðamennsku og sjálfbæra þróun.
  • Að ný atvinnutækifæri skapist fyrir heimamenn á Snæfellsnesi í tengslum við sjálfbæra ímynd svæðisins, svo sem við framleiðslu minjagripa, náttúru- og heilsuafurða og ræktun og framleiðslu lífrænna matvæla, enda byggi öll vöruþróun á þessari sömu ímynd.
  • Að hvetja einkarekin fyrirtæki til þess að nýta sér EarthCheck vottun svæðisins betur og ýta undir að þau sæki um umhverfisvottun.

Þessum markmiðum sem hér hafa verið talin upp verður einna helst náð með þátttöku íbúa og fyrirtækja á svæðinu. Þar af leiðandi er nauðsynlegt að leggja megináherslu á almenna umhverfisfræðslu til íbúa Snæfellsness um hvernig draga megi úr áhrifum mannsins á umhverfi sitt.