Endurnýjuð umhverfisvottun Snæfellsness

Gleðilegt nýtt ár!

Það er ekki amalegt að hefja nýtt ár á gleðilegum fréttum af endurnýjaðri umhverfisvottun Snæfellsness. Yfir hátíðirnar endurnýjuðu vottunarsamtök EarthCheck vottun á starfsemi sveitarfélaganna á Snæfellsnesi fimmta árið í röð. Þar sem þetta er í fimmta skiptið sem vottun hlýst státa sveitarfélögin sig nú af svokallaðri gullvottun EarthCheck.

Ekki má þó gleyma sér í gleðivímu en láta skynsemina ráða og minnast þess að alltaf má gera betur. Framundan eru ýmis spennandi verkefni sem ætlað er að bæta umhverfi og samfélag í samræmi við markmið vottunarinnar. Nánar verður fjallað um þau á næstu misserum.

Í tilefni nýs árs og endurnýjaðrar vottunar hvet ég íbúa Snæfellsness til þess að styðja við vottunarvinnu sveitarfélaganna með því að setja sér að minnsta kosti eitt umhverfistengt áramótaheit því margt smátt gerir eitt stórt.

Theódóra Matthíasdóttir, umhverfisfulltrúi Snæfellsness (theo@nsv.is)

Starfsemi sveitarfélaganna tekin út vegna umhverfisvottunar Snæfellsness

Frá árinu 2008 hefur Snæfellsnes verið umhverfisvottað samfélag. Eins og á svo mörgum sviðum er vottunarmálum þannig háttað að fullkomnun er aldrei náð en miklu skiptir að sífellt sé unnið að úrbótum í umhverfis- og samfélagsmálum á svæðinu.

Þessi vinna sveitarfélaganna er árlega tekin út og metin af óháðum aðila með endurnýjun á vottun í huga, auk þess sem hugmyndir um frekari úrbætur eru skoðaðar.

Vottunin fékkst síðast endurnýjuð fyrir ári og nú var enn kominn tími á úttekt. Í gær og í dag, 12. og 13. desember, dvaldi Haukur Haraldsson, gæðastjóri Almennu verkfræðistofunnar, á svæðinu og framkvæmdi umrædda úttekt fyrir hönd EarthCheck vottunarsamtakanna.

Hann heimsótti, ásamt Theódóru Matthíasdóttur, umhverfisfulltrúa Snæfellsness, fyrirtæki og stofnanir á Snæfellsnesi. Í heimsóknum sínum hitti Haukur meðal annars stjórendur sveitarfélaganna ásamt því að kynnast umhverfisstarfinu sem fram fer í Lýsuhólsskóla og vakti það sérstaka lukku hve gott starf er unnið þar. Auk þess fór hann yfir gögn sveitarfélaganna um auðlindanýtingu, umhverfisstjórnunarhandbók og fleira með aðstoð umhverfisfulltrúa og Stefáns Gíslasonar, umhverfisstjórnunarfræðings hjá Environice.

Á næstu dögum mun Haukur skila skýrslu til vottunarsamtakanna, þar sem fram kemur hvort sveitarfélögin hafi uppfyllt þau skilyrði sem sett eru fyrir endurnýjun vottunar. Spennandi verður að heyra hvort sveitarfélögin á svæðinu standist úttektina og verði þannig áfram í forystu íslenskra sveitarfélaga í umhverfismálum.

Stefán Gíslason, Theódóra Matthíasdóttir og Haukur Haraldsson fara yfir gögn vegna umhverfisvottunar sveitarfélaganna á Snæfellsnesi

Menja von Schmalensee, Haukur Haraldsson, Stefán Gíslason og Theódóra Matthíasdóttir virða fyrir sér hrímað lúpínusláttarsvæði í nýræktinni í Stykkishólmi, en Haukur var meðal annars kynntur fyrir lúpínuverkefninu sem fram fer í landi Stykkishólmsbæjar.

Alla bíla landsins er hægt að knýja með innlendri orku

Í síðustu viku stóðu Umhverfishópur Stykkishólms, Framkvæmdaráð Snæfellsness (umhverfisvottunarverkefni sveitarfélaganna) og Náttúrustofa Vesturlands fyrir málþingi undir heitinu „Umhverfisvænni samgöngur á Snæfellsnesi“. Umhverfishópur Stykkishólms fékk 350.000 kr. styrk frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu til að standa straum af kostaði við málþingið. Nokkrir helstu sérfræðingar landsins á sviði orkugjafa í samgöngum voru fengnir til Stykkishólms, þar sem þeir héldu mjög fræðandi erindi um orkuskipti, metanbíla, rafbíla, vistakstur o.fl. Gott rúm var fyrir umræður sem voru bæði fjörlegar og áhugaverðar.  Málþingið var opið öllum og aðgangur ókeypis.

Fram kom á málþinginu að bæði vegna þess að jarðefnaeldsneyti er takmörkuð auðlind sem mun klárast og vegna umhverfisáhrifa af brennslu þess er mjög brýnt að leitað verði annarra leiða til að knýja samgöngur. Nú þegar eru ýmsir möguleikar í boði og þeim fjölgar ört. Hér á landi virðast bæði metan- og rafbílar geta átt vel við. Miklar tækniframfarir hafa orðið undanfarin ár sem gera þessa bíla mjög vænlega kosti. Breyta má hefðbundnum bensín- og díselbílum í metanbíla og framboð nýrra metanbíla hefur aukist. Framboð af metani fer vaxandi og er talið geta knúið 15-25% af öllum bílaflota landsmanna. Rafbílum er að fjölga víða um heim og er Noregur þar í fararbroddi.  Íslenskt loftslag hentar vel fyrir rafbíla auk þess sem hér er framleitt mikið af rafmagni. Rætt var um kosti og galla við mismunandi gerðir þeirra bíla sem ekki notast við jarðefnaeldsneyti og kom fram að mismunandi gerðir henta misvel eftir aðstæðum á hverjum stað og eftir akstursmynstri hvers og eins. Því er líklegt að í framtíðinni sjáum við einhverja blöndu af farartækjum sem nota mismunandi orkugjafa frekar en að ein ákveðin gerð yfirtaki markaðinn. Á næstunni er brýnt að stjórnvöld, þar með talið sveitarfélög, marki sér og hrindi í framkvæmd metnaðarfullri stefnu um orkuskipti í samgöngum og að innviðir, s.s. orkustöðvar og dreifing, verði byggð upp.

Á málþinginu kom einnig fram að hægt er að spara umtalsverðar fjárhæðir með því að endurskoða bílanotkun sína, án þess að draga úr notkuninni sjálfri, þ.e. án þess að aka minna en nú er gert. Hér skiptir val á bíltegund og ökulag bílstjóra höfuðmáli.

Á málþinginu kom glöggt fram að verði rétt á spilum haldið mun Ísland auðveldlega geta staðið undir framleiðslu orku fyrir allar innanlandssamgöngur. Það mun spara þjóðarbúinu tugi milljarða, sem annars færu í kaup og innflutning á jarðefnaeldsneyti, og bætir öryggi landsmanna ef upp kemur alþjóðlegt neyðarástand í olíumálum. Fæðuöryggi landsmanna og flestar framleiðslugreinar eru algjörlega háð greiðum innflutningi jarðefnaeldsneytis en með orkuskiptum samgöngutækja myndi mengun minnka og fæðu-  og atvinnuöryggi stóraukast.

Á málþinginu var rætt um möguleikann á að fá til Snæfellsness sérfræðing til að halda námskeið í vistakstri/sparakstri, sem dregur stórlega úr eldsneytiseyðslu og sliti bifreiða. Þeir sem hafa áhuga á að taka þátt í slíku námskeiði eru beðnir um að setja sig í samband við umhverfisfulltrúa Snæfellsness á Náttúrustofu Vesturlands (Theó, s. 433-8123 eða theo@nsv.is).

Hefti með útdráttum erindanna og öðrum fróðlegum upplýsingum má finna hér.

(Fréttatilkynning sem birtist í Stykkishólmspóstinum 22. nóvember 2012)

Dagur íslenskrar náttúru

Í tilefni af degi íslenskrar náttúru, sem haldinn er hátíðlegur um allt land í dag, er hér formlega opnuð ný og endurbætt heimasíða Framkvæmdaráðs Snæfellsness. Eftir langa bið verður heimasíðan uppfærð reglulega með nýjustu fréttum af umhverfisvottun Snæfellsness og fleiru henni tengdu.

Framkvæmdaráð Snæfellsness hvetur alla til þess að fagna degi íslenskrar náttúru. Bæði með því að vafra um á nýju heimasíðunni sem hér lítur dagsins ljós og taka þátt í atburðum sem í boði eru í tilefni dagsins. Dagskrá er að finna á vef umhverfis- og auðlindaráðuneytisins.

Til hamingju með daginn!