Aðstandendur verkefnisins

Umhverfisvottunarverkefni sveitarfélaganna á Snæfellsnesi er stýrt af Framkvæmdaráði Snæfellsness. Í því sitja þeir fimm einstaklingar, sem á hverjum tíma gegna stöðu bæjarstjóra eða oddvita í hverju af sveitarfélögunum fimm. Umboð sitt til ákvarðanatöku sækir hver meðlimur ráðsins til sinnar sveitarstjórnar. Ráðið kýs sér formann við upphaf kjörtímabils sveitarstjórna og starfar samkvæmt erindisbréfi.

Frá árinu 2005 hefur Náttúrustofa Vesturlands (NSV) sinnt daglegum rekstri verkefnisins skv. þjónustusamningi við Framkvæmdaráðið. Starfsmaður verkefnisins ber starfsheitið umhverfisfulltrúi Snæfellsness og hefur verið í 25-100% starfshlutfalli, allt eftir ákvörðunum Framkvæmdaráðsins og fjárhag verkefnisins hverju sinni. Helstu hlutverk starfsmannsins eru m.a. að vinna að áætlanagerð, aðstoða sveitarfélögin við að hrinda í framkvæmd verkefnum á framkvæmdaáætlun vottunarverkefnisins og fylgja eftir að þau séu kláruð, stýra skráningu upplýsinga vegna mælinga sjálfbærnivísa, skila viðmiðunartölum árlega til EarthCheck og vinna að öðrum verkefnum til að mæta skilyrðum EarthCheck um áframhaldandi vottun. Umhverfisfulltrúi hefur samráð við og faglega aðstoð frá sínum yfirmönnum á NSV og undirbýr og situr fundi Framkvæmdaráðsins ásamt því að vinna að framfylgd stefnu þess. Starfsfólk sveitarfélaganna skráir og heldur utan um tölulegar upplýsingar vegna sjálfbærnivísa og sendir þær til umhverfisfulltrúa árlega eða oftar.

Umhverfisfulltrúi Snæfellsness, Guðrún Magnea Magnúsdóttir (gudrun@nsv.is) er starfsmaður Framkvæmdaráðsins og sér um að verkefni á vegum þess séu framkvæmd.

Þau sveitarfélög sem eiga aðild að verkefninu eru:

Eyja- og Miklaholtshreppur

Grundarfjarðarbær

Helgafellssveit

Snæfellsbær

Stykkishólmsbær