Umhverfisvottun Snæfellsness

Árið 2003 hófu sveitarfélögin fimm á Snæfellsnesi, Eyja- og Miklaholtshreppur, Helgafellssveit, Grundarfjarðarbær, Snæfellsbær og Stykkishólmsbær, ásamt Þjóðgarðinum Snæfellsjökli, umfangsmikla undirbúningsvinnu að umhverfisvottun EarthCheck (þá Green Globe) samtakanna fyrir að vera umhverfismeðvitað samfélag sem vinnur að lausnum í átt til sjálfbærari starfshátta. Vinna fyrstu ára var flókin og tímafrek þar sem um frumkvöðlaverkefni var að ræða. Þann 8. júní 2008 hlaut Snæfellsnes loks umhverfisvottun við hátíðlega athöfn að viðstöddum forseta Íslands, þingmönnum, sveitarstjórnarfólki og fjölda gesta. Áfanginn vakti verðskuldaða athygli innan lands sem utan þar sem sveitarfélögin á Snæfellsnesi eru þau fyrstu í Evrópu til þess að hljóta slíka vottun og fjórða samfélagið í heiminum öllum.

Til þess að viðhalda vottuninni er stöðugra úrbóta í umhverfis- og samfélagsmálum krafist og árlega er svæðið tekið út af óháðum aðila vegna endurnýjunar á vottun. Síðast fékkst vottunin endurnýjuð árið 2016.

Þátttaka í vottunarverkefninu hefur sannarlega skilað árangri innan sveitarfélaganna á Snæfellsnesi, auk þess sem viðamikill þekkingarbanki hefur orðið til á svæðinu, sem önnur sveitarfélög í sömu hugleiðingum geta leitað í. Verkefnið felur í sér talsverða nýsköpun og er mikilvægur vaxtarbroddur fyrir samfélagið. Ferðaþjónusta og matvælaframleiðsla er sú atvinnustarfsemi sem hefur hvað mestan fjárhagslegan hag af v erkefninu en þessar atvinnugreinar bjóða jafnframt upp á hvað flest sóknarfæri við núverandi aðstæður.

Markmið og stefna

Hluti af EarthCheck vottunarverkefninu sem sveitarfélögin fimm á Snæfellsnesi og Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull standa að felst í því að sættast á sameiginlega stefnumótun í sjálfbærri þróun í umhverfis- og samfélagsmálum á Snæfellsnesi með aðaláherslu á ferðaþjónustu. Stefnumótunin leggur síðan grunninn að framkvæmdaáætlun sem gert er ráð fyrir að sveitarfélögin og aðilar innan þeirra fylgi sameiginlega eftir. Stefnan er endurskoðuð árlega og samþykkt af forsvarsmönnum sveitarfélaganna á Snæfellsnesi.

Hér má sækja sameiginlega stefnu sveitarfélaga á Snæfellsnesi um sjálfbæra þróun í umhverfis- og samfélagslegu tilliti.

 

02/08/2012